Ett Svenskpråkigt Åland

                                                           

 

.

 

Ett SJÄLVSTÄNDIGT ÅLAND 

                                  Vår långsiktiga vision                  Läs mer

 

.

 

Ett UTVIDGAT SJÄLVBESTÄMMANDE

Vi måste ta ETT större ansvar för Åland, när Den finska staten Låter bli

 

.

 

 

 

 

 

 

 


 


Rolf granlund och Axel Jonsson på EFA:s kongress i Ljouwert, Friesland 2012

.  

EU-EFA

Ett litet ösamhälle som Åland är förstås beroende av sin omvärld. Ända sedan Ålands Framtid bildades har vi därför arbetat hårt för att Åland inte bara ska vara beroende av att leva upp till de beslut som fattas i Bryssel, utan också ska ha möjlighet att påverka dem genom en parlamentsplats. Finlands inställning i frågan här varit oacceptabelt sval.

Därför har vi ända sedan Lissabonfördraget fördes till lagtinget framfört att inga flera EU-fördrag ska godkännas av lagtinget före Finland ger Åland en av sina platser. Den linjen står vi fast vid.

Istället för att klaga över situationen har dock Ålands Framtid arbetat för att stärka sitt inflytande direkt i Bryssel genom sitt samarbete med European Free Alliance. EFA är ett europeiskt politiskt parti med över 40 medlemspartier från olika nationer runt om europa som jobbar för att stärka europas minoriteter och självstyrda regioners inflytande.

I EU:s medlemsländer har EFA mer än 200 valda representanter på europeisk, nationell och regional nivå. Tillsammans representerar dessa mer än 25 olika språk. EFA har också 7 EU-parlamentariker i som tillsammans med De gröna utgör en gemensam grupp i parlamentet.

Ålands Framtid är medlem i EFA och har även sedan 2006 en plats i styrelsen som Karolina Gottberg för tillfället förvaltar. Hon efterträdde våren 2013 Rolf Granlund som efter mångårigt förtjänstfullt arbete valde att stiga åt sidan till förmån för den yngre generationen.

general assembly 2011 small
EFA höll sin årliga kongress på Åland 2011 i Lagtingets plenisal.
6 av 7 EU-parlamentariker deltog under sessionen.

KarolinaportrattVårt arbete på det europeiska planet utgör en viktigt plattform och direktkanal till europaparlamentet, som vi genom året har använt till att aktualisera försäljningen av snus på fartyg i Östersjön, momsplikt för ideella föreningar, inrättandet av ett Europeiskt fredsinstitut samt Ålands rätt till en EU-parlamentsplats.

Karolina Gottberg, ledamot i EFA:s styrelsen sedan april 2013. –>

För mer information om ÅF:s arbete i Europa eller EFA, kontakta Karolina på slottsvard(@)hotmail.com eller 04573431360.

LÄS MER OM EFA HÄR:

http://www.e-f-a.org/home/

.

KALENDER

No current events.