Ett Svenskpråkigt Åland

                                                           

 

.

 

Ett SJÄLVSTÄNDIGT ÅLAND 

                                  Vår långsiktiga vision                  Läs mer

 

.

 

Ett UTVIDGAT SJÄLVBESTÄMMANDE

Vi måste ta ETT större ansvar för Åland, när Den finska staten Låter bli

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Partiordförande

Hej och välkommen till Ålands Framtid!

Jag heter Axel Jonsson, är 26 år, och har priviligiet att få leda Ålands mest framåtsyftande och visionära parti. Förutom att jag är ledamot i Ålands lagting, representerar jag även partiet i Mariehamns stadsfullmäktige.

Min största drivkraft i politiken bottnar i att jag vill sätta fart på den åländska samhällsutvecklingen. Jag är övertygad om att Åland ännu har en stor outnyttjad potential som ligger och väntar på att vi ska ta tag i, och använda den fullt ut.

Vi ska vara stolta över det samhälle vi har byggt idag, men vi måste samtidigt lyfta blicken och fortsätta att bygga för framtiden. Jag har tillsammans med mina partikollegor en stark tro på den åländska förmågan att utveckla och driva samhället framåt utifrån ålänningarnas egna förutsättningar och preferenser, och är därför övertygad om att ålänningarna har allt vinna på att utveckla sin självbestämmanderätt.

Vår övertygelse är att Åland har bäst möjligheter att utvecklas som ett öppet och välkomnande välfärdssamhälle som en del av den nordiska och europeiska gemenskapen. Vi vet samtidigt att de allra flesta ålänningar föredrar möjligheten att leva och verka på svenska på Åland, vilket även är något som ligger våra medlemmar extra varmt om hjärtat.

Vi ser det därför som vår viktigaste uppgift att skynda på en utvecklad självstyrelse för att ge ålänningarna möjligheten att bevara sitt svenska språk, och utveckla ett samhälle på sina egna villkor. Vi sätter varje dag press på övriga partiet att leverera och visar vägen i den åländska politiken. Hoppas att det inspirerar dig!

 

Underskrift

Axel Jonsson 28 maj 2018

 

 

 

.

KALENDER

No current events.