Ett Svenskpråkigt Åland

                                                           

 

.

 

Ett SJÄLVSTÄNDIGT ÅLAND 

                                  Vår långsiktiga vision                  Läs mer

 

.

 

Ett UTVIDGAT SJÄLVBESTÄMMANDE

Vi måste ta ETT större ansvar för Åland, när Den finska staten Låter bli

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brage Eklund

.

Lagtingsarbetet

Ålands Framtid har sedan valet 2011 tre mandat i Ålands lagting.
Lagtingsgruppen består av Anders Eriksson (gruppordförande), Axel Jonsson och Brage Eklund. Lagtingsgruppen fungerar självständigt men samarbetar med det andra oppositionspartiet Liberalerna i gemensamma frågor.

Lagtingsgruppen arbetar även i lagtingets utskott och organ.

Anders Eriksson representerar Åland tillsammans med Wille Valve (M)  i Nordiska rådet, och sitter som ordinarie medlem i lagtingets social- och miljöutskott och i talmanskonferensen.
För tillfället representerar han även partiet i den parlamentariska kommitté som arbetar med en revidering av självstyrelselagen.

Brage Eklund är ordinarie medlem i finans- och näringsutskottet samt justeringsutskottet.

Axel Jonsson är ordinarie medlem  i lag- och kulturutskottet och i självstyrelsepolitiska nämnden.

Lagtingsgruppen lämnar kontinuerligt in motioner, skriftliga frågor och spörsmål. Här kan du läsa gruppens initiativ i lagtinget ända sedan 2003.

Lagtingsgruppen sammanträder i regel onsdagar kl.10.00.

.

KALENDER

No current events.