Ett Svenskpråkigt Åland

                                                           

 

.

 

Ett SJÄLVSTÄNDIGT ÅLAND 

                                  Vår långsiktiga vision                  Läs mer

 

.

 

Ett UTVIDGAT SJÄLVBESTÄMMANDE

Vi måste ta ETT större ansvar för Åland, när Den finska staten Låter bli

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanny Schütten

.

Vår politik

Partiet Ålands Framtid föddes ur ett behov att återupprätta en självstyrelseutveckling som i praktiken helt avstannat. Vi anser nämligen att ett modernt och fungerande minoritetsskydd för oss ålänningar är den enda garantin för att få behålla och utveckla vårt åländska språk och vår åländska identitet i ett allt mer helfinskt Finland.

Vår övertygelse är att ålänningarna både kan och bör sköta sina egna angelägenheter. Vi tror på den åländska företagarandan och förmågan att skapa sin egen framgång. Vi är övertygade om att Åland fortfarande har en stor outnyttjad potential.

När andra partier ändrar åsikt, överger sina löften eller glömmer den självstyrelsehistoria som skapat det samhälle vi har idag, står vi orubbligt fast vid våra hjärtefrågor. Vi är övertygade om att den självbestämmandepolitik våra föregångare drev också är nyckeln till dagens utmaningar.

Vi vill att det åländska samhället ska fortsätta att utvecklas som ett modernt välfärdssamhälle – integrerat i den nordiska och europeiska gemenskapen och med stor hänsyn till miljön.

 

 

.

KALENDER

No current events.